WTC Turku ry:n hallituksen jäsenet valittu vuodelle 2022

30.11.2021 WTC Turku ry:n vuosikokouksessa vuoden 2022 toimintasuunnitelma hyväksyttiin sekä valittiin hallituksen puheenjohtajaksi:

Jari Rastas, Prima Yhtiöt hallituksen puheenjohtaja, Puolan kunniapääkonsuli

hallituksen jäseniksi:

Tuomo Parjanen, iQ Payments Oy, Executive Partner
Tomi Penttilä, Bayer Oy, Turun tuotantolaitoksen johtaja
Kaisa Isotalo, Antti-Teollisuus Oy, hallituksen puheenjohtaja
Pasi Vuorinen, Amomatic Oy, toimitusjohtaja
Kaisa Leiwo, Turun kauppakamari, toimitusjohtaja
Hanna Munter, Varsinais-Suomen Yrittäjät, toimitusjohtaja
Tom Palenius, Turku Science Park Oy, va. toimitusjohtaja

Vuonna 2022 WTC Turku kehittää omaa toimintaa edelleen. Toiminnan tavoitteena on saada uusia kansainvälisiä kontakteja, kaupan mahdollisuuksia ja kanavia alueen yrityksille, houkutella alueelle uusia yrityksiä sekä tietenkin luoda uutta kansainvälistä kauppaa.

International MeetUp -verkkotapaaminen jatketaan ja International Scaler -hankkeella muodostetaan vientikonsortiota yritysten kansainvälistymisen ensimmäiseksi askeleeksi tai avaamaan uutta markkinaa.

Yhteistyöllä on voimaa. Vahvistetaan paikallista palveluverkostoa ”Original Finland” alueella, Varsinais-Suomen Team Finland verkoston kautta ja WTC Association globaali verkostoa hyödynnetään.