Historia

Kun World Trade Centers Association (WTCA) perustettiin vuonna 1970, maailmassa oli vain muutamia WTC-yhteisöjä. Nykyään WTCA:n jäsenlistaan kuuluu yli 330 WTC-rakennusta yli 92 maassa ympäri maailman. Jäsenten määrä kasvaa joka vuosi, kun yhä useammat ymmärtävät World Trade Centerin arvon kansainvälisen kanssakäymisen edistämisessä ja kontaktien luomisessa.

World Trade Center –toiminta aloitettiin Turussa 1990-luvun alussa keskellä syvintä lamaa. WTC-verkoston myötä varsinaissuomalaisille yrityksille avautui tilaisuus muodostaa kansainvälisiä liikeyhteyksiä ja hyödyntää kansainvälisen kaupan asiantuntijapalveluita. Ulkomaisille yrityksille tarjottiin puolestaan ajantasaista tietoa paikallisesta elinkeinoelämästä. Veistämöntorille vuonna 1996 nousseessa World Trade Center Turun kaksiosaisessa rakennuksessa toimi jo vuoden kuluttua avajaisista nelisenkymmentä kansainväliseen kauppaan keskittynyttä yritystä. World Trade Center Turun avaama maailmanlaajuinen verkosto muodosti yhden tekijän kehityksessä, joka oli laman jälkeen kannustamassa alueen talouselämää uuteen nousuun.